< July 2016 >
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
26
27 28
29
30
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
1
2
3
1:00PM EBH3
4
6:15PM Yankee Doodle Wankie (SFH3)
5
6
7
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
8
9
10
11
6:15PM RED DRESS R*N (SFH3)
12
13
6:30PM BARH3
14
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
15
16
10:00AM 26.2H3
17
1:00PM EBH3
18
6:15PM SFH3
19
20
21
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
22
23
24
25
6:15PM SFH3
26
27
6:30PM BARH3
28
6:30PM Agnews H3
6:15PM Gypsies
29
30
31
1:00PM EBH3
1
6:15PM Rubik's Cube (SFH3)
2
3
4
6:15PM Gypsies
5
6