run 968

SFH3 run #968

Hare: Gloryhole, Motormount and Princess Slut

When: March 11 2002, 12:00 AM

Cost: $6

Start: Dylan's Pub, 2301 Folsom St @19th St, in the Missi

On On On: Dylan's ... where the best Brains are!

Directions: R*n detailliau: Gyda sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol, efallai mai dyma'r cyfle hanesyddol olaf i sicrhau y bydd ein cymunedau Cymraeg yn parhau i fyw. Rhaid i'r Cynulliad glywed ein llais, a rhaid i'r llais hwnnw fod yn llais gref. Mae'n bwysig fod ein holl gymunedau Cymraeg yn cael eu cynrychioli tu allan i'r Cynulliad yn RALI GLYNDWR. Byddwch yno i godi llais! Dewch a baner yno i ddatgan enw'ch bro! Rhowch enw'ch cymuned yn amlwg ac yn falch ar y bws sy'n eich cludo lawr i Gaerdydd! Clear?!

Comment: Come celebrate a delayed Welsh National Day with displaced sheep-shaggers Gloryhole, Motormount and Princess Slut, who equate to 0.0001% of the population. Features include:-Authentic flat or hillside settings, with bleating sheep, Ethnic ales, An on-on-on that'll make you believe you've been teleported to Merthyr Tydfil, or possible Cefn Cribwr, The realization by about 10pm that you're actually bilingual in a celtic language.